Pediatri Çalışma Alanları

Pediatrik Ergoterapi Çalışma Alanları

Sensory İntegration(Duyu Bütünleme)
Ocular Motor Terapi
Görsel Motor Entegrasyonu
Görsel Ayırt Etme
Kaba Motor ve İnce Motor Gelişimi Seviyeleri
Yürütücü İşlevsellik Becerilerin Gelişimi
Floortime Terapi
Sosyal İletişim Problemleri
Tuvalet Problemleri
Beslenme Problemleri