Hakkımda

Ergoterapist Büşra İşci

1996 yılında İzmir Balçova’da doğdu. 2014 yılında başladığı lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi bölümünde 2018 yılında tamamlamış ve Ergoterapist (Occupational Therapist) unvanını almıştır. Üniversite hayatı boyunca onlarca konferans, seminer, sempozyum ve kongreye katılım göstermiştir. Lisans eğitimi süresince alana dair pek çok projeye katkı sağlamıştır. Türkiye Alzheimer Derneği, Haydi Tut Elimi Derneği, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) gibi pek çok vakıf ve dernek için geriatrik rehabilitasyon, pediatri, serebral palsi gibi alanlarda gönüllü çalışmalarda bulunmuştur.

Mesleğine değer katmaya önem veren Büşra İşci, 2017-2018 yıllarında  Ergoterapist Nimet Altıok’un kurucusu olduğu Scandic Occupational Therapy merkezinde gönüllü çalışmalarda bulunmuş ve bu süreci takiben bir staj dönemini de Scandic O.T. ‘de tamamlamıştır. Bu çalışma sürecinde Türkiye’nin ilk ergoterapisti Nimet Altıok öncülüğünde mesleki becerilerini geliştirmiştir. Nimet Altıok ve çalışma arkadaşı Filiz Yavuz’dan süpervizyon almıştır.

Ergoterapist Büşra İşci 5 yıldır ve halen pediatri (çocuk – ergen) alanında aktif olarak hizmet vermektedir. 

ergoterapist büşra işçi

Mesleki Deneyimler

Eğitimler ve Sertifikalar

Ocak 2022 – Halen : Bi Neuro Ot For Kids | Kurucusu
7 Ocak 2019 – Ocak 2021: Işıldayan Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
2018: Smile Hands For Kids (Çocuk Gelişim Merkezi)
2018: Bahçelievler Fizik Tedavi, Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Ergoterapi Ünitesi – Staj
2017: Ebru Sidar Duyusal Akademi – Staj
2016: Türk Silahlı Kuvvetleri GATA Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Ankara – Staj (Nöroloji, ortopedi, pediatri, el rehabilitasyonu, elektroterapi, fonksiyonel rehabilitasyon, ergoterapi ünitesi
DIR Floortime 201 Eğitimi
Eğitmen: Çiğdem Ergül 100%
Pediatrik Yeme Bozukluklarına Dır Bakış Açısı İle Bütünsel Yaklaşım
Eğitmen: Çiğdem Ergül 100%
Yürütücü İşlevler: Çoklu Bağlam Yaklaşımı
Eğitmen: Prof.Dr. Joan Toglia 100%
Yüzükoyun Derken Bebekleri Yüzükoyun Tutma Rehberi Eğitimi
Eğitmen: Dr.Fzt.Aymen Balıkçı 100%
Fekal Inkontinans, Kabızlık Ve Tuvalet Reddi İle İlgili Problemlerin Tedavisinde Terapistin Rolü
Eğitmen: Ergoterapist Isabella Beuadry Bellefeuille 100%
Hep Modeli 1. Bölüm ‘’Motor Gelişimi Tanımlayan Teoriler Ve Motor Gelişimi Etkileyen Faktörler
Eğitmen: Dr.Fzt.Aymen Balıkçı 100%
Hep Modeli 2.Bölüm ‘’Ekolojik Modele Göre Kapsamlı Değerlendirme
Eğitmen: Dr.Fzt.Aymen Balıkçı 100%
Hep Modeli 3.Bölüm ‘’Veriye Dayalı Hipotez Oluşturma Ve Hedef Geliştirme’’
Eğitmen: Dr.Fzt.Aymen Balıkçı 100%
Hep Modeli 4.Bölüm ‘’Motor Gelişimin Ekolojik Teorilerine Dayalı Zenginleştirilmiş Çevre Müdahalesi Oluşturma’’
Eğitmen: Dr.Fzt.Aymen Balıkçı 100%
Beslenme Problemlerine Bütünlemesine Bakış
Eğitmen: Ergoterapist Isabelle Beaudry Bellefeuılle 100%
DIR Floortime 101 Eğitimi
Eğitmen: Çiğdem Ergül 100%
Duyu Bütünleme Terapisi Eğitimi 1. Modül : Duyu Bütünleme Terapisinin Nörobiyolojik Temeli
Eğitmen: Yeşim Ünveren 100%
Duyu Bütünleme Terapisi 2. Modül: Duyusal Bütünleme Klinik Görünümleri ve Analizi
Eğitmen: Yeşim Ünveren 100%
Duyu Bütünleme Terapisi Eğitimi 3. Modül: Duyusal Bütünleme Yöntemlerinin Pratik, Klinik Uygulamaları
Eğitmen: Yeşim Ünveren 100%
Pediatrik Ergoterapi Eğitimi
Eğitmen: Nimet Altıok 100%
İşaret Dili Eğitimi 1. Kur
İstanbul İşaret Dili Federasyonu 100%
İşaret Dili Eğitimi 2. Kur
İstanbul İşaret Dili Federasyonu 100%
0-3 Yaş Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Sensory Integration, Cognitive Approach ve JKA(Jeremy Krauss Approach) Kombinasyonu
Eğitmen: Nimet Akman Altıok, Yonca Görgül 100%